Barchycephalinen syndrooma eli lyttykuonoisten koirien hengitystie oireyhtymäkierre

Barchycephalisten rotujen hengitysteiden tutkimusprojekti käynnistyi vuonna 2012, jonka jälkeen siihen on KEK:ssa osallistunut kymmeniä bulleja.

Ole mukana bulldoggien terveyden edistämisessä!

Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry käynnisti mittavan yhteistyöprojektin sovittujen eläinklinikoiden kanssa.
Projektin tarkoituksena on saada kerättyä kattavaa tutkimustietoa bulldoggiemme hengitysteistä ja pystyä vaikuttamaan tulevaisuudessa jalostuksessa mahdollisiin ongelmakohtiin.

Tutkimustulokset kerätään talteen Lahden Eläinlääkäriasemalle, jossa pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Seppo Lamberg toimii projektin vastuullisena asiantuntijana.

MITEN OSALLISTUA PROJEKTIIN ?

Ensin varataan tietysti tutkimusaika eläinklinikalta.
Varatessa mainitaan, että kyseessä on Seby ry:n hengitystietutkimus.
Näin varmistetaan, että tutkimusaika varataan projektiin nimetyille asiantuntijoille.

Eläinlääkäri Sinikka Sarpanen vastaa KEK:ssa englanninbuldoggien hengitystieprojektitutkimuksista.

Tutkimusta varten omistajan tulee täyttää erillinen lomake, jossa annetaan koiraa ja omistajaa koskevat tiedot.
Samaan lomakkeeseen tutkiva eläinlääkäri kirjaa lausunnon tutkittavasta koirasta.

Koirasta otetaan röntgenkuva henkitorvesta.
Kuva otetaan yleensä keveyessä rauhoituksessa.
Kuva voidaan ottaa ilman kevyttä rauhoitusta, jos kuvattava osaa olla rauhallisesti paikallaan kuvauksen ajan.
Nykyisin suora digiröntgenlaitteiston avulla voimme ottaa rtg-kuvat myös koiran seistessä hereillä.
Mikäli koira rauhoitetaan, tehdään samalla ylähengitysteiden kliininen tutkimus ja tähystys.

Identifioitavissa oleva röntgenkuva henkitorvesta tallennetaan levykkeelle, joka lähetetään yhdessä lausuntolomakkeen kanssa tietoja arkistoivalle Lahden Eläinlääkäriasemalle.
Lomake ja rtg-kuva levyke (CD tai DVD) toimitetaan lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Tutkimukseen voi osallistua kaiken ikäiset bulldogit.
Mieluiten jo vuoden iän täyttäneet koirat.
Kuitenkin sitäkin nuorempien koirien tiedot ja kuvat ovat erittäin tervetulleita mukaan projektiin.
Koirasi ei tarvitse ns. kärsiä hengitystieongelmista osallistuakseen tähän projektiin, vaan toivomme kaikkien, niin terveen oloisten kuin oireilevien osallistuvan projektiin.
Tämä tutkimus antaa erinomaista tietoa koirasi hengitysteiden tilasta, mikäli olet käyttämässä koiraasi jalostukseen!

Olemalla mukana tässä projektissa saat kattavaa tietoa koirasi hengitysteiden tilasta sekä antamalla koiran tiedot ja kuvan käyttöön tuet tärkeää työtä englanninbulldoggien terveyden edistämisessä!

>> Täytettävä lupalomake

Yhdistyksen yhteyshenkilö: Harri Reimari puh. 040 778 5078 email. puheenjohtaja@seby.fi

Ylijalostus tappaa

Minua ei olisi haitannut, vaikka sillä olisi ollut pidempi kuono, pienempi poimu tai suoremmat jalat, jos sillä tavoin olisin saanut muutaman vuoden lisää yhteistä aikaa.

Äärimmäisyyksiin viety jalostus heikentää monen koiran elämänlaatua.
Fyysisten piirteiden liioittelu voi kivun ja kärsimyksen lisäksi aiheuttaa käytöshäiriöitä, sillä se vaikeuttaa viestimistä ja kanssakäymistä muiden koirien kanssa.

SEY Suomen eläinsuojeluyhdistys vaatii, että koiran hyvinvointia heikentävien ominaisuuksien jalostaminen kielletään uudessa eläinsuojelulaissa.
Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi hengitysvaikeuksia aiheuttavat rakenteet, kroonista kipua aiheuttavat viat ja sairaudet kuten luuston ja nivelten ongelmat, ahdas kallon rakenne sekä rajoittunut liikuntakyky.

Lisätietoa: sey.fi

Uusi terveystutkimus alkoi 2015 YES:ssa

Englanninbulldoggin terveystutkimus käynnistyi keväällä Yliopistollisessa eläinsairaalassa Helsingissä.
Tutkimukseen otetaan mukaan 30 Kennelliiton rekisterissä olevaa englanninbulldoggia.
Tutkimuksen pohjalta on tarkoitus kehittää brakykefaalisille roduille sopiva rasitustesti jalostusvalintojen tueksi.
Tutkimukset tehdään keskiviikkoisin ja perjantaisin.
Tutkimus vaatii koiralta kaksi tutkimuskäyntiä.
Lisää tietoa tutkimuksesta ja tutkimukseen ilmoittautumisesta löytyy oheisesta liitteestä.

Lisää tietoa saa myös Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen jalostustoimikunnalta Harri Reimarilta, harri.reimari@kolumbus.fi, puh. 040 778 5078 (iltaisin klo 17-20) ja Pasi Apajalahdelta, pasi.apajalahti@kolumbus.fi, puh. 050 427 2305 (iltaisin klo 17-20) sekä tutkimuksen yhteyshenkilöltä ELT Anu Lappalaiselta, anu.k.lappalainen@helsinki.fi, puh. 02 941 57297

Nyt kannattaa lähetä mukaan tukemaan hyvää asiaa!

Toivomuksena on, että yhdistyksen jäsenet ilmoittaisivat aktiivisesti koiriaan mukaan tutkimukseen.