kek.fi rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Kuopion Eläinlääkärikeskus Oy asiakasrekisteri.
Henkilötietojen tallennus ja käsittely tapahtuu EU:n tietosuoja-asetuksen, GDPR:n mukaisesti.

2. Rekisterin pitäjä

Kuopion Eläinlääkärikeskus
Soikkokuja 12,
70780 Kuopio
Puhelin: 017 266 2266
Sähköposti: kek(ät)kek.fi

3. Rekisteristä vastaava henkilö

Asiakasrekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:
Sinikka Sarpanen | kek(ät)kek.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen ja asiakkaiden lemmikkien hoitaminen, asiakasyhteydenpito ja markkinointi.
Verkkosivuston analysointi ja tilastointi, sekä verkkosivujen kehittäminen analysoinnin pohjalta.
Potilaista kerättyä anonyymia lääketieteellistä tietoa voidaan käyttää eläinlääketieteen kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tallennamme asikkaistamme tietoa vain siltä osin, mikä on oleellista asiakassuhteen hoitamisen ja lemmikkien hoidon kannalta.

Kerättyjä tietoja ovat:

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakasnumero
 • Asiakkuuden toimipiste
 • Asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointisuostumukset ja –kiellot
 • Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästäiden kautta kerättävät tiedot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • www-sivujen osoite
 • Lisäksi rekisteriin kerätään tietoa asiakkaan lemmikeistä ja niiden käyntihistoriasta terveyden ja sairauksien hoitoa varten

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakassuhteen alkaessa tallennamme asiakasrekisteriimme asiakkaan itse puhelimitse, sähköpostitse tai paikan päällä ilmoittamat tiedot.
Lisäksi saamme asiakkaan (ja hänen lemmikin) tietoja asiakkaalta sivustollamme olevan ajanvaraus- ja palautelomakkeiden kautta, sekä Google Analytics:n, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Nettisivujemme lomakkeiden kautta saapuva tieto tallentuu Kuopion Eläinlääkärikeskuksen sähköpostijärjestelmään, sekä net.provet.fi -palvelun potilatietojärjestelmään.

7. Sivustomme käyttämät evästeet

www.kek.fi -sivustolla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi.
Eväste on asiakkaan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron.
Sivuja voi käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin jotkin toiminnot eivät välttämättä toimi.
Käyttämällä sivustoa annat suostumuksesi edellä mainittujen evästeiden käyttöön.
Jos et halua enää hyväksyä evästeiden käyttöä, poista evästeet käytöstä muuttamalla selaimesi asetuksia.
Lisätietoa evästeistä About Cookies -verkkosivustolta.

Google Analytics
Sivustomme käyttää Google Analyticsia, jonka avulla kootaan tilastollista analytiikkaa verkkosivuvierailuista.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pois lukien kohdassa 7. esitettyjen, mahdollisesti käytössä olevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pois lukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössä olevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.

10. Asiakkaan oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus, sekä oikeus tulla unohdetuksi.
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Jos tiedoissa on virheitä tai asiakas haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, hän voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle asian korjaamista koskevan pyynnön.

11. Henkilötietojen tallentaminen ja säilyttäminen

 • Noudatamme EU:n yleistä tietosuojasääntelyä, jonka mukaisesti:
  Rekisterinpitäjä toimii lainmukaisesti ja läpinäkyvästi.
  Voit milloin tahansa tarkistaa ja saada kerätyt tietosi saataville.
 • Rekisterinpitäjä kerää vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja tietoja, eikä luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole sinun nimenomaista suostumustasi tai muuta asianmukaista syytä.
 • Rekisterinpitäjä tallentaa vain tarpeellisen tiedon ja pyrkii aina pitämään tiedot täsmällisinä.
 • Rekisterinpitäjä säilyttää tietoa vain sen ajan kuin tieto on tarpeen, jonka jälkeen tieto, joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole Rekisterinpitäjää velvoittavaa lakiin perustuvaa syytä.
 • Rekisterinpitäjä tallentaa ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa.
Tarpeeton manuaalinen aineisto
hävitetään asianmukaisesti.
Pääsy atk:lla käsiteltäviin henkilötietoihin on vain
rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus.
Tietoverkko ja
tietotekniset -laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu asianmukaisin hallinnollisin, fyysisin ja tietoteknisin suojatoimenpitein (kuten kulunvalvonta, varmistukset ja käyttöoikeudet).