Koulutettu koira antaa iloa koko perheelle

Perustaidot ja virikkeellinen arki takaavat koirallesi onnellisen elämän.
Samalla saat elämänkumppanin, jonka kanssa on mukava olla ja harrastaa.
Osaavien kouluttajien avulla vältät sudenkuopat, joihin muuten olisi helppo langeta.

Kouluttaja ja asiakas

Kouluttajan ja asiakkaan välinen kanssakäyminen perustuu luottamuksellisuuteen, jossa kouluttajalla on moraalinen vaitiolovelvollisuus kaikkiin koulutustilanteisiin liittyvissä asioissa.

Kouluttaja on rehellinen osaamisensa rajoista itselleen ja muille.
Hän pyytää tarvittaessa kollegoiltaan apua tai lähettää asiakkaan sellaisen kouluttajan tai muun ammattilaisen (eläinfysioterapeutti, ravitsemuksen asiantuntija jne.) luokse, joka on perehtynyt kyseiseen eläinlajiin, ongelmaan tai koulutettavaan asiaan paremmin.

Terveydentila

Eläimen terveydentila tulee selvittää ennen koulutuksen aloittamista.
Jos kipua tai sairautta epäillään, diagnoosin teko kuuluu eläinlääkärille.
Eläimen terveydentila ja yksilölliset ominaisuudet tulee ottaa huomioon koulutussuunnitelmaa laadittaessa, sekäkoulutuksen aikana.

Koulutustapahtuma

Kouluttaja tutustuu jokaiseen koulutettavaan eläimeen yksilönä ja hankkii riittävästi tietoa kyseisen eläinlajin erityispiirteistä ja kouluttaa tai antaa eläintä koskevia neuvoja vasta tehtyään niin.
Kouluttaja käsittelee eläimiä rauhallisesti, lajille sopivalla tavalla ja niin, että se on turvallista sekä eläimelle että ihmisille.
Kouluttaja kieltäytyy opettamasta eläimelle sellaisia asioita, jotka heikentävät koulutettavanhyvinvointia tai ympäristön turvallisuutta.
Poikkeuksena tästä voivat olla tilanteet, joissa eläimen käytöstä on ihmiselle merkittävää, muuta kuin rahallista hyötyä, kuten koirien käyttö pelastustehtävissä luonnonkatastrofialueilla tms. toiminta.
Kouluttaja tiedostaa vastuunsa eläimen koulutuksen ja sen elinympäristöön tehtyjen muutosten vaikutuksesta ympäristön hyvinvointiin ja turvallisuuteen myös pitkällä aikavälillä riippumatta siitä onko koulutus päättynyt ja kouluttaja poistunut paikalta.
Kouluttaja valitsee kuhunkin tilanteeseen eläimen kannalta mahdollisimman miellyttävän, asiakkaan kannalta edullisen, helposti ymmärrettävän ja toteutettavan koulutustavan ja hallitsee sen niin hyvin, ettei se aiheuta eläimelle kipua tai pelkoa.
Koulutus perustuu ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen, eikä väärästä käyttäytymisestä rankaisemiseen.
Eläimen säikyttely tai väkivallan käyttö ei kuulu koulutusmenetelmiin.
Koulutuksen ei tule saada aikaan eläimessä opittua avuttomuutta tai ylivarovaisuutta.

Koulutuksen apuvälineet

Mikäli koulutuksessa käytetään apuvälineitä, niistä ei saa aiheutua haittaa, vaaraa tai epämukavuutta eläimelle, kouluttajalle tai ympäristölle.
Kouluttajan tulee tutustuttaa eläin ennalta kaikkiin koulutuksessa käytettäviin välineisiin ja opettaa eläimelle miten se voi halutessaan välttää välineen kosketuksen.
Jos väline on jatkuvasti puettuna eläimelle tai muussa kevyessä kosketuksessa siihen, eläin tulee ensin siedättää välineen tuottamaan kevyeen perustuntumaan ja opettaa eläimelle sitten, miten se voi välttää taluttimen tai muun vastaavan kiristymisen.
Perustuntuma ei saa olla niin voimakas, että se aiheuttaa eläimelle kipua tai epämukavuutta.

Koulutuksen ongelmatilanteet

Kouluttaja pyrkii ongelmatilanteissa aina ensisijaisesti tunnistamaan käyttäytymisen taustalla vaikuttavan todellisen syyn ja poistamaan sen, eikä vain hoitamaan oireita esimerkiksi yksinomaan koulutuksen keinoin.
Jos eläin pelkää, kouluttaja käyttää aikaa ensisijaisesti pelon pois siedättämiseen.
Kouluttaja ei altista eläintä pelon kohteelle (flooding), vaikka sillä voisi saada aikaan sen, ettei eläin enää lopulta kykene reagoimaan pelon aiheuttajaan.
Kouluttajan tulee tunnistaa pelon pois siedättämisen ja pelon kohteelle altistamisen (flooding) eroja tiedostettava jälkimmäiseen menetelmään liittyvät riskit.

Eläinsuojelulaki

Kouluttajan tehtävä on huolehtia eläimen hyvinvoinnista, viihtyvyydestä ja siitä, että eläinsuojelulain ja asetusten vaatimuksia noudatetaan kaikissa koulutukseen ja siihen liittyvissä tilanteissa.
Kouluttaja on velvollinen ilmoittamaan kaikista mahdollisista kohtaamistaan eläinsuojelurikkomuksista eläinsuojeluviranomaiselle.

Pro Perro

Pro Perro Oy on 2013 perustettu agilityurheiluvalmennusyritys.
Tarjoamme myös eläinkoulutusopetusta yksityisille ja oppilaitoksille sekä toimitamme eläinnäyttelijöitä mainoksiin ja elokuviin.
Toimintamme perustuu ammattitaitoon ja motivoituneeseen henkilökuntaan.
Tämäon unelma-ammattimme.
Yrityksen päätoimipaikka on Kuopiossa.

Jo avajaisista alkaen agilitykurssit ja valmennusryhmät ovat olleet niin suosittuja, että vapautuville paikoille on joutunut jonottamaan.
Seminaareja olemme pitäneet useita kymmeniä ympäri Suomen ja samalla koskettaneet satoja alanharrastajia ja urheilijoita.
2015 palveluvalikoimaan lisättiin eläintenkouluttajien opetuspalvelut koululaitoksille.
Vuosittaen kauttamme valmistuu noin15 alan huippuosaajaa. Koulutamme myös oman henkilökuntamme.
Uusimpana innovaationa olemme toimittaneet valmiiksi koulutettuja eläinnäyttelijöitä erilaisiin mainoskampanjoihin ja avustaneet kuvauksissa.

Tuotamme iloa lemmikeille ja lemmikkien omistajille.
Kaikki toimintamme perustuu sekä ihmisten että eläinten kunnioittamiseen.

Olemme osaava ja ammattitaidostaan ylpeä työyhteisö, joka on jatkuvasti motivoitunut oppimaan lisää.
Haluamme kohdella eläimiä hyvin ja samalla valistaa omistajia valitsemaan pehmeämpiä tapoja kouluttaa lemmikkejään.
Seuraamme tarkasti eläinten oppimisen teorioiden kehittymistä ja haluamme soveltaa uutta tietoa ensimmäisten joukossa.

Annamme kaikelle työllemme 100% tyytyväisyystakuun.
Jos et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, palautamme rahasi takaisin.