Eläinten jalostuksesta - Kuopion Eläinlääkärikeskus
15092
page-template-default,page,page-id-15092,page-child,parent-pageid-14536,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Koiria ei saa jalostaa sairaiksi

Kannanotto:

Jalostuksen hyvinvointiongelmiin puututtava aiempaa tehokkaammin

Lähde: Eläintieto.fi/ Tiina Kauppinen

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto 20.2.2018

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan mielestä äärimmäisiä ulkonäköpiirteitä korostava eläinjalostus on ennen kaikkea eläinten hyvinvointia heikentävä yhteiskunnallinen epäkohta, johon on pikimmiten puututtava.
Jalostusta on ollut mahdollista ohjata jossain määrin jo nykyisen lainsäädännön avulla, mutta tätä mahdollisuutta ei ole hyödynnetty riittävästi.
Uuden eläinten hyvinvointilain luonnoksen kirjaukset tarjoaisivat puuttumiseen aiempaa paremman mahdollisuuden.

Jalostuksen ongelmakohtiin, kuten vähäiseen perinnölliseen vaihteluun, liian lyhyisiin kuonoihin ja ahtaisiin hengitysteihin, nivel- ja iho-ongelmiin sekä eläimen luontaista käyttäytymistä rajoittaviin rakennepiirteisiin puuttuminen vaatii kaikilta osapuolilta vakaata tahtoa ja tehokkaita keinoja.
Neuvottelukunta toivoo, että tuleva eläinten hyvinvointilaki ja asetukset lisäävät painetta paitsi laji- ja rotujärjestöjä, myös kaikkia eläimillä jälkeläisiä tuottavia kohtaan ääripiirteiden jalostuksen suitsimiseksi ja hyvinvointiongelmien ehkäisemiseksi.

Neuvottelukunta kehottaa eläinten omistajia, jalostusvalintoja tekeviä kasvattajia sekä järjestöjä asettamaan eläimen hyvinvoinnin ja terveyden aina etusijalle ulkomuotoon ja muihin rotutyypillisiin vaatimuksiin nähden.
Eläinnäyttelyiden tuomareille, eläimiä hoitaville eläinlääkäreille, eläinsuojeluviranomaisille, syyttäjille ja muille asiaan kytkeytyville tahoille neuvottelukunta toivoo rohkeutta kiinnittää huomiota eläimen hyvinvointia haittaaviin piirteisiin ja ryhtyä toimiin haitallisen jalostuksen estämiseksi.

Neuvottelukunta muistuttaa myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, ettei rakenteellisesti sairaita ja äärimmäisiä piirteitä omaavan eläimen, kuten kovin lyhytkuonoisen eläimen käyttäminen mainonnassa edistä eläinten hyvinvointia ja jalostuksen kääntymistä kohti terveempää tavoitetta.
Osaava ammattilainen tuntee vastuunsa eläinten hyvinvoinnista eikä ratsasta sympatiaa herättävillä kuvilla sairaalloisten ulkonäköpiirteiden takia kärsivistä eläimistä.
Sairaaksi jalostettujen eläinten ja rotujen käyttö näkyvästi mainonnassa ja markkinoinnissa ei ole asiallista eikä suositeltavaa.

Neuvottelukunta on myös huolissaan siitä, etteivät eläinten omistajat ja kasvattajat aina tunnista sairaita eläimiään sairaiksi, kuten vastikään julkaistussaenglanninbulldogien terveyskartoituksessahavaittiin.
Muutoksia tarvitaan siis monella eri tasolla jalostustoiminnan ohjaamiseksi uusille urille.

Neuvottelukunnan mielestä uuden eläinten hyvinvointilain myötä on nostettava jalostuksen ohella vahvasti esiin muutkin sellaiset lainkohdat, jotka ovat nykyisessä laissa jääneet ns. kuolleiksi kirjaimiksi.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan puolesta

Helsingissä 20.2.2018

Mika Leppinen, puheenjohtaja
Laura Hänninen, varapuheenjohtaja

Tämä on Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnankannanotto.
Eläinten hyvinvointikeskus toimii eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien sihteerinä ja julkaisee niiden kannanotot blogissaan.

Kennelliiton kannanotto koirien jalostuksesta

Koiran ostajankin on syytä pohtia jalostusvalintoja

Terveysongelmat, erityisesti hengitysvaikeudet, ovat tuoneet eräät brakykefaaliset eli lyhytkalloiset koirarodut (englannin- ja ranskanbulldoggi, bostoninterrieri ja mopsi) viime vuosina tapetille.
Lyhyestä kuonon ja nielun rakenteesta johtuvien ongelmien lisäksi esiintyy myös muita vakavia terveysongelmia: ihotulehduksia, antibioottiresistenssiä, lonkkaongelmia, halvauksia.
Jalostukseen on valittava terveitä koiria ja myös koiran ostajan on syytä pohtia valintaa perusteellisesti.

Suomen Kennelliitossa (SKL) on otettu käyttöön eläinlääkäreiden suunnittelema kävelytesti, jonka läpäistäkseen koiran pitää kävellä 1000 metrin matka 12 minuutissa ja palautua suorituksesta 15 minuutissa.
Vauhti vastaa ihmisen reipasta kävelyvauhtia, mutta tämäkin on monelle lyhytkuonoiselle liikaa.

Näillä roduilla on muitakin vakavia terveysongelmia.
Niiden häntä muodostuu muutamista epämuodostuneista nikamista.
Monet ovat lähes hännättömiä.
Seurauksena on syviä, helposti tulehtuvia ihopoimuja hännän tyvessä.
Niin sanotut valeanturat ovat englanninbulldogeilla yleinen, mutta huonosti tunnistettu ongelma.
Raskaan ja etupainoisen rakenteen aiheuttama painorasitus johtaa painon siirtymiseen anturoiden väliselle herkälle karvalliselle iholle.

Seurauksena on ihotulehdusten kierre, ihon paksuuntuminen ja sidekudostuminen.
Toistuvat tulehdukset kuonon ja hännän ihopoimuissa ja tassunpohjissa ovat johtaneet siihen, että antibiooteille vastustuskykyiset bakteerikannat ovat rodussa yleisiä.

Lonkkanivelen kasvuhäiriö on englanninbulldogeilla erittäin yleinen vika, yli puolella koirista se on vakava-asteinen (E-aste).
Niiden lonkkia ei röntgenkuvata, koska SKL ei rekisteröi E-lonkkaisten koirien jälkeläisiä eläinsuojelulain vastaisina.
SKL ei kuitenkaan sääntöjensä puitteissa voi pakottaa koirankasvattajia lonkkien kuvaamiseen, eikä mikään siis estä rekisteröimästä kuvaamattomien koirien jälkeläisiä, jos rotua ei ole liitetty vapaaehtoiseen lonkkavian vastustusohjelmaan.
Sääntöjä on muutettava, jos koirien terveyteen vaikuttavissa asioissa halutaan edistyä.

Näillä koirilla on epämuodostuneet selkänikamat ja etenkin ranskanbulldogit kärsivät halvausoireista.
SKL eläinlääkäreineen antaa lausuntoja nikamien epämuodostumista ja suurimmalla osalla ranskanbulldogeista ainakin puolet rintarangan nikamista on epämuodostuneita.

Rakenteesta johtuvat ongelmat ovat jalostuksen aiheuttamia ja sen avulla niistä voidaan myös päästä eroon.
Jalostukseen on valittava koiria, jotka pystyvät hengittämään normaalisti, joilla ei ole epänormaaleja ihopoimuja ja joilla on normaalit tuki- ja liikuntaelimet.
Tämä vaatii kuitenkin kennelmaailmalta ison asennemuutoksen.

Lähde: Suomen Kennelliiton tiedote Eläinlääkäripäiviltä embargo 13.12.2017