RUOKAVIRASTO:n sivuilta löytyy ajan tasalla olevat eläinten vienti- ja tuontimääräykset.

Lisätietoa löytyy RUOKAVIRASTO:n vastauksista ja tulostettava esite koirien, kissojen ja frettien tuonnista Suomeen EU:sta ja sen ulkopuolelta.

Koirien, kissojen ja frettien tuonti Suomeen EU:sta ja sen ulkopuolelta

Esitteen sisältö:

  • Tuonti EU:sta, Norjasta, Andorrasta, Islannista, Kroatiasta, Liechtensteinista, Monacosta, San Marinosta, Sveitsistä ja Vatikaanista.
  • Alle kolmen kuukauden ikäisten rokottamattomien koiran- ja kissanpentujen tuonti.
  • Tuonti EU:n ulkopuolelta -Alle kolmen kuukauden ikäisten rokottamattomien koiran- ja kissanpentujen tuonti.
  • Yhteystiedot

Muistakaa tarkistaa määräykset aina hyvissä ajoin suunnitellessanne matkaa lemmikkinne kanssa.

Lue myös: Lehtiartikkeli aiheesta

KOIRIEN, KISSOJEN JA FRETTIEN TUONTI EU-MAISTA SUOMEEN

Nämä vaatimukset koskevat myös koirien, kissojen ja frettien tuontia Norjasta, Andorrasta, Islannista, Kroatiasta, Liechtensteinista, Monacosta, San Marinosta, Sveitsistä ja Vatikaanista.

Ohjeistusta koirien, kissojen ja frettien viennistä muihin EU-maihin, Norjaan, Iso-Britanniaan, Ruotsiin, Irlantiin ja Maltaan löydät vasemmasta valikosta.

Nämä vaatimukset koskevat vain matkustajan mukana kulkevia lemmikkieläimiä, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle.

Jos eläin lähetetään Suomeen ilman mukana seuraavaa matkustajaa tai omistajan mukana matkustaa yli viisi eläintä, lue lisäksi sivu:

Yksin matkustava tai yli 5 omistajan mukana matkustavaa lemmikkiä

Tuontivaatimukset

1. Tunnistusmerkintä

Eläimen on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla.3.7.2011 alkaen ainoastaan mikrosirumerkintä hyväksytään tunnistusmerkinnäksi. Tatuointi hyväksytään kuitenkin tunnistusmerkintänä, jos tatuointi on tehty ennen 3.7.2011. 3.7.2011 jälkeen selkeällä tatuoinnilla tunnistusmerkityllä eläimellä täytyy olla mukana kirjallinen todiste siitä, että tatuointi on tehty ennen 3.7.2011.

Mikrosirun tulee olla ISO 11784-standardin mukainen ja se käyttää HDX- tai FDX-B-tekniikkaa. Mikrosiru voidaan lukea ISO 11785-standardin mukaisella lukulaitteella. Jos mikrosiru ei ole säädettyjen vaatimusten mukainen, tulee eläimen tuojalla olla mikrosirun lukemiseen tarvittava laite mukanaan.

Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista.

2. Raivotautirokotus

Eläimen on oltava rokotettu raivotautia vastaan kansainvälisen standardin (WHO) mukaisella inaktivoidulla rokotteella, joka sisältää vähintään yhden antigeeniyksikön annosta kohti. Myös rekombinanttirokotteet hyväksytään.

Raivotautirokotus tulee antaa ja tarvittaessa uusia rokotteen valmistaneen laboratorion suositusten mukaisesti. Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista. Rokotus on annettava vähintään 21 vrk ennen tuontia.Uusintarokotuksessa ei vaadita 21 vrk:n varoaikaa, jos rokotus on annettu ennen edellisen rokotuksen voimassaolon päättymistä.

Edellisestä rokotuksesta on oltava merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa. Eläinlääkäri merkitsee raivotautirokotuksen viimeisen voimassaolopäivän lemmikkieläinpassiin. Suomessa tällä hetkellä käytössä olevat raivotautirokotteet ovat voimassa rokotteesta riippuen kaksi tai kolme vuotta, jos rokotus on annettu yli vuoden ikäiselle eläimelle.

3. Käsittely ekinokokkoosia vastaan

Lääkitys ekinokokkoosia vastaan vaaditaan ainoastaan koirilta, kissoja ei tarvitse lääkitä. Myös alle kolmen kuukauden ikäiset pennut sekä mm. Ruotsista Suomeen tulevat koirat pitää lääkitä ennen niiden saapumista maahan. Suomen ulkopuolisen maan eläinlääkäri merkitsee annetun lääkkeen lemmikkieläinpassiin.

Lääkitys on asianmukainen annos pratsikvantelia tai epsiprantelia sisältävää, koiralle hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Se annetaan Suomen ulkopuolisessa maassa 1-5 vrk ennen maahantuloa. Lääkettä ei siis voi antaa enää rajalla juuri ennen rajan ylitystä. Aikaisemmassa lainsäädännössä ollut kohta, että lemmikkiä ei tarvitse lääkitä, jos se tulee takaisin Suomeen oltuaan ulkomailla alle 24 h, on poistunut.

Vaihtoehtoisesti EU-maista tai niihin verrattavista maista tuotaessa, jotka ovat ilmoittaneet käyttävänsä passia koira voi käyttää 28 vrk:n sääntöä. Lemmikki pitää lääkitä ennen matkaa vähintään kaksi kertaa enintään 28 vrk:n välein EU-maassa tai EU-maihin verrattavissa maissa ja sen jälkeen käsittely toistetaan säännöllisesti enintään 28 vrk:n välein niin kauan kuin edestakaisin matkustelua kestää. Viimeinen loislääkitys tulee tehdä Suomessa matkustelun päätyttyä. Jos lääkityksessä pidetään pidempi tauko, lääkitysohjelma täytyy aloittaa alusta. Ekinokokkiloinen kehittyy tartuntavaaralliseksi vasta 28 vuorokautta sen jälkeen, kun koira on saanut tartunnan ja siten toistuvan säännöllisen loislääkityksen tarkoituksena on estää loisen kehittyminen lisääntymiskykyiseksi.

Jos koira käyttää 28 vrk:n sääntöä, siitä merkitään maininta lemmikkieläinpassiin ekinokokkikäsittely-kohtaan. Maininta kirjataan suomeksi tai ruotsiksi ja englanniksi. Merkintöjä 28 vrk:n säännön käyttämisestä voi alkaa merkitä passiin vuoden alusta lähtien. Jos passin sivut tulevat täyteen, koiralle myönnetään uusi passi. Matkoilla kannattaa kuljettaa mukana sekä uutta että vanhaa passia.

Ekinokokkilääkitystä ei vaadita, kun koira tulee suoraan Suomeen Norjasta, UK:sta, Irlannista tai Maltalta.

4. Lemmikkieläinpassi

Eläimen mukana on oltava lemmikkieläimen todistus (ns. lemmikkieläinpassi), jossa on eläimen tunnistusta koskevat tiedot sekä eläinlääkärin tekemä merkintä voimassa olevasta raivotautirokotuksesta ja heisimatolääkityksestä (osat I-IV ja tarvittaessa osa VII).

Lemmikkien tuonti- ja vientivaatimuksiin on tullut muutoksia 1.1.2012

Rabieksen ja myyräekinokokkitartuntojen torjumiseksi EU:n ulkopuolelta ja EU-maista tai niihin verrattavista maista Suomeen ei-kaupallisesti –kuljetettaville koirille ja kissoille on asetettu tuonti- ja vientivaatimuksia. Vuoden 2012 alussa myyräekinokokkoosilääkitysvaatimukset laajenevat ja se vaaditaan jatkossa myös alle kolmen kuukauden ikäisiltä pennuilta sekä mm. Ruotsista tuotavilta koirilta. Sen sijaan kissoja ei lääkitysvaatimus enää koske Suomeen tuotaessa. Lemmikin vienti tiettyihin maihin helpottuu raivotautivasta-ainemääritysvaatimuksen poistuessa. Yksityiskohtaiset ohjeet lisätään Eviran nettisivuille asetuksen tultua voimaan.

Muutokset ekinokokkilääkitysvaatimuksiin:

Ekinokokkoosin varalta annettavan lääkityksen tarkoituksena on estää Echinococcus multilocularis -loisen kulkeutuminen Suomeen. Ekinokokkilääkitys vaaditaan jatkossa ainoastaan koirilta, kissoja ei tarvitse enää lääkitä. Myös EU-maista tuotavat alle 3 kk ikäiset pennut sekä mm. Ruotsista Suomeen tulevat koirat pitää lääkitä ennen niiden saapumista maahan.

Lääkitys annetaan siinä EU:n ulkopuolisessa maassa tai EU-maassa, jossa koira on viimeksi ollut ennen rajanylitystä Suomeen ensisijaisesti 1-5 vrk ennen maahantuloa. Lääkettä ei siis voi antaa enää rajalla juuri ennen rajanylitystä tai jos niin toimitaan, tulee odottaa 1 vrk ennen kuin rajanylitys on sallittua. Suomen ulkopuolisen maan eläinlääkäri merkitsee annetun lääkkeen lemmikkieläinpassiin. Nykyisessä lainsäädännössä oleva kohta, että lemmikkiä ei tarvitse lääkitä, jos se tulee takaisin Suomeen oltuaan ulkomailla alle 24 h, poistuu.

Vaihtoehtoisesti EU:n ulkopuolisista maista, EU-maista tai niihin verrattavista maista tuotaessa, jotka ovat ilmoittaneet käyttävänsä passia koira voi käyttää 28 vrk:n sääntöä. Tämä vaihtoehto on suositeltava paljon matkustaville koirille. Lemmikki pitää lääkitä ennen matkaa vähintään kaksi kertaa enintään 28 vrk:n välein EU-maassa tai EU-maihin verrattavissa maissa ja sen jälkeen käsittely toistetaan säännöllisesti enintään 28 vrk:n välein niin kauan kuin edestakaisin matkustelua kestää. Lemmikin omistaja sitoutuu käyttämään koiraansa eläinlääkärissä säännöllisesti. Lemmikkieläinpassiin merkitään maininta 28 vrk:n säännöstä ekinokokkikäsittely-kohtaan. Maininta kirjataan suomeksi tai ruotsiksi ja englanniksi.

EVIRA tiedottaa ekinokokkilääkityksestä

Nämä kysymykset koskevat vain ekinokokki- eli heisimatolääkitystä, eläimen täytyy täyttää lisäksi muut tuontivaatimukset.